Trang chủĐăng kýĐăng nhập Cộng đồng tin học
Thứ 7, 2024-07-20, 6:49 PM
Khung đăng nhập

Khung tán gẫu
Xóm 'bà Tám'

http://congdongtinhoc.net
CHUYÊN TRANG GAME ONLINE GIẢI TRÍ//lehung-system.ucoz.net/stuff/

Thống kê diễn đàn
Bài viết mới nhất Trang chủ cập nhật Top 10 thành viên tích cực 10 Thành viên mới nhất
 • Quạt Hướng Trục
 • vào ucoz.com thiết kế web không hiểu sao...
 • Sothink DHTMLMenu 9.2 Build 90326
 • cho em quảng cáo cái
 • BIDV triển khai gói 10.000 tỷ đồng cho v...
 • Phượng Đã Nở Ngoài Hiên
 • Ngựa Ô Thương Nhớ
 • Những mẩu chuyện vui
 • 1001 cách biến "sim rác" thành...
 • Windows XP Media Center Edition 2008 - S...
 • Hướng dẫn chỉnh sửa dữ liệu trong form m...
 • 15 điều người dùng máy tính nên biết
 • Choáng vì "sâu" mới phát tán qua email
 • Giấu bớt những thành phần Control Panel ...
 • Thảo luận về IFrame Injection Attacks
 • Miễn phí bản quyền Ashampoo Anti-Malware...
 • Trải nghiệm với Camtasia Studio 7
 • 10 kỹ năng IT ‘hot’ của năm 2011
 • Intel công bố bộ vi xử lý Hệ thống trên ...
 • Kho phần mềm dành cho Android
 • Hung@info
 • thangbom
 • Hung@webmater
 • hebeo
 • giodaingan
 • david15
 • whitecat
 • luutruthongtin
 • systemfan_12
 • sha66b5cates0428
 • amir2x4
 • taiwindows075
 • kholuutru
 • shahmeerolivedigital9
 • ysg06363100
 • hetoxe6474
 • rootanalysisusa
 • memory_gift
 • systemfan_12
 • quatcongnghiep_saigon


 • [ Tổng hợp bài mới · Tổng số thành viên · Nội qui chung · Tìm kiếm bài viết · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
  Asp.net và xoay hình
  Hung@infoDate: Thứ 2, 2009-05-25, 10:45 PM | Bài viết # 1
  Trung úy
  Nhóm: Quản trị viên
  Bài viết: 994
  Uy tín: 10
  Hiện tại: Offline
  Nếu bạn muốn làm một việc xoay hình thì chúng ta hãy bắt đầu với ví dụ mẫu sau:

  Nội dung
  cấu hình trong web.config như sau :
  <httpHandlers>
  <add verb="*" path="ShowCar.axd" type="ImageHandler.ImageCar" />
  </httpHandlers>

  tạo một file trong app_code để load dữ liệu như sau : imagescar.cs

  Code
  using System;
  using System.Data;
  using System.Configuration;
  using System.Web;
  using System.Web.Security;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.HtmlControls;
  using System.Drawing;
  using System.Drawing.Drawing2D;
  using System.Drawing.Text;
     
  namespace ImageHandler
  {
  /// <summary>
  /// Summary description for ImageCar
  /// </summary>
  ///
  public class ImageCar : IHttpHandler
  {
  public ImageCar()
  {
  //
  // TODO: Add constructor logic here
  //
  }
  public Bitmap RotateBitmap(float Angle, Bitmap bm_in)
  {
  try
  {
  float wid = bm_in.Width;
  float hgt = bm_in.Height;
  Point[] corners = { new Point(0, 0), new Point(int.Parse(wid.ToString()), 0), new Point(0, int.Parse(hgt.ToString())), new Point(int.Parse(wid.ToString()), int.Parse(hgt.ToString())) };
  int cx = int.Parse(wid.ToString()) / 2;
  int cy = int.Parse(hgt.ToString()) / 2;
  long i;
  for (i = 0; i <= 3; i++)
  {
  corners.X -= Convert.ToInt32(cx.ToString());
  corners.Y -= Convert.ToInt32(cy.ToString());
  }
  float theta = (float)(Angle * Math.PI / 180.0);
  float sin_theta = (float)Math.Sin(theta);
  float cos_theta = (float)Math.Cos(theta);
  float X;
  float Y;
  for (i = 0; i <= 3; i++)
  {
  X = corners.X;
  Y = corners.Y;
  corners.X = (int)(X * cos_theta + Y * sin_theta);
  corners.Y = (int)(-X * sin_theta + Y * cos_theta);
  }
  float xmin = corners[0].X;
  float ymin = corners[0].Y;
  for (i = 1; i <= 3; i++)
  {
  if (xmin > corners.X)
  xmin = corners.X;
  if (ymin > corners.Y)
  ymin = corners.Y;
  }
  for (i = 0; i <= 3; i++)
  {
  corners.X -= int.Parse(xmin.ToString());
  corners.Y -= int.Parse(ymin.ToString());
  }
  Bitmap bm_out = new Bitmap((int)(-2 * xmin), (int)(-2 * ymin));
  Graphics gr_out = Graphics.FromImage(bm_out);
  // ERROR: Not supported in C#: ReDimStatement
  Point[] temp = new Point[3];
  if (corners != null)
  {
  Array.Copy(corners, temp, Math.Min(corners.Length, temp.Length));
  }
  corners = temp;
  gr_out.DrawImage(bm_in, corners);
  return bm_out;
  }
  catch (Exception ex)
  {
  string s = ex.Message;
  return bm_in;
  }
  }
  public void ProcessRequest(System.Web.HttpContext context)
  {
  try
  {
  context.Response.ContentType = "image/gif";
  Image origImg = Image.FromFile(context.Server.MapPath("images/car.png"));
  Bitmap bm_in = new Bitmap(origImg);
  string strAngle = context.Request.Params["angle"].ToString();
  Bitmap bmt_dr = RotateBitmap(float.Parse(strAngle), bm_in);
  bmt_dr.Save(context.Response.OutputStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Gif);
  //writeImage(context);
  }
  catch (Exception objEx)
  {
  }
  }
  public bool IsReusable
  {
  get
  {
  return true;
  }
  }

  }
  }


  --== Cộng đồng tin học ==--
   
  • Page 1 of 1
  • 1
  Search:


    Copyright Cộng đồng tin học © 2024