1:28 AM
lamsieuquay
300
8:20 AM
toiditimtoi_nb2 009
Các pro giúp mình với mình mới nhập môn Visual Basic được 3 ngày nhưng ông thầy đã cho làm bài kiểm tra đề bài như sau:

Cho M = một dãy số ngẫu nhiên ví dụ 123456
N = một số ngẫu nhiên ví dụ nếu N =2 thì tính tổng 2 số cuối của dây số M, txtkq = 6 + 5 = 11, Nếu N = 3 thì txtkq = 6 + 5+ 4 =
2:46 PM
Hung@info